Kontakt

Telefon 019-10 89 50

Adress
Förskolan Terra Nova
Hagvägen 11
702 85 Örebro

Personal
martina@forskolanterranova.se
anna.kahl@forskolanterranova.se
eva.nilsson@forskolanterranova.se
caroline@forskolanterranova.se
jannike@forskolanterranova.se

…………………………………………
Styrelse

Sebastian Strid, ordförande
sebastian@forskolanterranova.se

Signe Danielsson, vice ordförande,
samordnare för städ och jour

Tobias Johansson, sekreterare

Hanna Hansson, ledamot
ekonomiadministratör

Britta Balke, ledamot,
samordnare för arbetsgrupperna

Martina Lindh, förskolechef,
adjungerad
martina@forskolanterranova.se


Martina Lindh

Förskolechef,
legitimerad förskollärare

Anna Kahl

Bitr. förskolechef, legitimerad förskollärare

Eva Nilsson

Ateljerista,
legitimerad förskollärare
Caroline
Caroline Juuska

Barnskötare
Jannike
Jannike Larsson
Barnskötare