Arbetsgrupper

Alla föräldrar i kooperativet deltar aktivt i någon av följande grupper:

Fixargrupp
Fixargruppen snickrar, målar, syr och sätter upp hyllor samt hjälper till med det som kräver en händig person.

IT-grupp
IT-gruppen ansvarar för dator och programvara samt fungerar som support.

Gårdsgrupp
Gårdsgruppen ser till att utemiljön är bra och trevlig. Det gäller såväl trädgård som lekplats.

Inköpsgrupp
Föräldrar som ingår i inköpsgruppen ansvarar för att större inköp till verksamheten görs i enlighet med behov och budget.

Trivselgrupp
Trivselgruppen ordnar fester och andra trevligheter för kooperativets medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen räknas som en arbetsgrupp.