Historik

Hösten 2006
Idéer och tankar kring en föräldrakooperativ förskola börjar att ta form hos Martina Lindh och Daniel Eriksson. Caroline Juuska dras snabbt med i planerna eftersom hon och Martina drömt om att starta en förskola tillsammans sedan gymnasiet.

21 januari 2007
Föreningen bildas vid en konstituerande stämma. Närvarande är Magdalena Kättström, Tal Hörer, Magnus Johansson, Caroline Juuska, Martina Lindh och Daniel Eriksson.

En styrelse väljs bestående av Magdalena Kättström (ledamot), Magnus Johansson (ledamot) och Daniel Eriksson (ordförande).

Caroline Juuska (barnskötare) och Martina Lindh (förskollärare) börjar att planera den pedagogiska verksamheten.

2 mars 2007
Föreningen registreras hos Bolagsverket.

29 mars 2007
Programnämnd Barn & utbildning beslutar att ”Förskolan Terra Nova föräldrakooperativ ekonomisk förening beviljas tillstånd att bedriva enskild förskola” och att ”den ekonomiska föreningen erhåller bidrag för sin verksamhet”.

April-maj 2007
Rekryteringen av ytterligare två pedagoger börjar.

Juni-juli 2007
Föreningen får tillgång till lokaler på Kyrkoherdegatan 7 (Almby södra skola). Inköp av inventarier och lekmaterial mm. börjar.
Anna Olsson (barnskötare) och Anna Kahl (förskollärare) anställs.

Ett informationsmöte hålls med pedagoger och föräldrar.

Lokalernas väggar får ny färg, material och möbler köps in.

1 augusti 2007
Förskolan drar igång sin pedagogiska verksamhet!

27 juni 2014
Förskolan flyttar in på Hagvägen 11, i ett rött hus med vita knutar och mysig trädgård.