Klagomål på vår verksamhet

Är det något med Terra Novas verksamhet som inte motsvarar dina förväntningar eller som du eller ditt/dina barn är missnöjda med, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete att ta del av dina tankar!

Kontakta vem?
Har du klagomål på något gällande det pedagogiska arbetet/pedagogspåret på förskolan önskar vi att du i första hand vänder dig till barnets ansvarige pedagog eller rektor.

Om du istället har klagomål som gäller föräldraspåret eller om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor önskar vi att du tar kontakt med styrelsen (huvudman).

För att på bästa sätt kunna ge dig en återkoppling önskar vi att du lämnar klagomål personligen (med namn och kontaktuppgifter). Du har dock givetvis rätt att lämna klagomål anonymt om du önskar.

Hur?
Du kan lämna ditt klagomål muntligt till pedagog/rektor så antecknar de klagomålet i sin klagomålshantering. Du kan även lämna det skriftligt, antingen genom att maila till rektorn/styrelsen eller genom att skriva en lapp och lämna i brevlådan alternativt skicka på posten.

Ett ytterligare alternativ är att lämna ditt klagomål digitalt via detta formulär nedan.

Återkoppling – vad händer efter du lämnat ett klagomål?
Pedagogspåret – Pedagog/rektor återkopplar till dig, muntligt eller skriftligt, när ärendet hanterats.
Föräldraspåret – Vi följer upp klagomål vid varje styrelsemöte (ca 1/mån). Om klagomålet lämnats anonymt så utreds och dokumenteras det i styrelseprotokollen och en återkoppling kan ev. ske vid medlemsmöten/via nyhetsbrev om så är lämpligt. I övrigt tar vi kontakt med dig när klagomålet utretts.   

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du kontakta kommunen eller göra en anmälan till Skolinspektionen.

Formulär

Please enter your email, so we can follow up with you.