Medlemskap

Ett föräldrakooperativ bygger på gemensamt ansvarstagande och ideellt arbete. Det är viktigt att ni känner ett engagemang för förskolan. Som medlem har du insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.

Vi är en familjär förskola som kännetecknas av:

• Delaktighet.
• Flexibilitet.
• Engagerade pedagoger.
• Hög personaltäthet.
• Ansvarsfull ledning.

Hos oss är det obligatoriska arbetet begränsat till att innebära:

• Deltagande i en arbetsgrupp.
• Tre till fyra helgstäd (ca 4 tim/tillfälle) per år.
• Två gemensamma storstädsdagar per år (en per termin).
• Två medlemsmöten per år. Pedagogerna bjuder in till föräldramöten och utvecklingssamtal utöver det.
• Årsstämma (årsmöte) på våren.

Arbetsgrupper: För att underlätta för den pedagogiska verksamheten och för att få en gemenskap engagerar sig alla föräldrar i olika arbetsgrupper som rör verksamheten – fixargruppen, IT-gruppen, gårdsgruppen, inköpsgruppen och trivselgruppen.

Ekonomi
Föräldrakooperativet drivs i form av en ekonomisk förening. Ändamålet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva en ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar.
Förskoleavgiften styrs av maxtaxan. Föreningen får driftsbidrag från Örebro kommun.

Jour (frivilligt)
Vid föräldraledighet har ni möjlighet utöka dit barns tid från 15 till 20 timmar mot att ni jourar en måndag i månaden (Kl. 9-11).