Medlemskap

Ett föräldrakooperativ bygger på gemensamt ansvarstagande och ideellt arbete. Det är viktigt att ni känner ett engagemang för förskolan. Som medlem har du insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.

Vi är en familjär förskola som kännetecknas av:

• Delaktighet.
• Flexibilitet.
• Engagerade pedagoger.
• Hög personaltäthet.
• Ansvarsfull ledning.

Hos oss är det obligatoriska arbetet begränsat till att innebära:

• Deltagande i en arbetsgrupp.
• Tre till fyra helgstäd (ca 4 tim/tillfälle) per år.
• Två gemensamma storstädsdagar per år (en per termin).
• Två medlemsmöten per år. Pedagogerna bjuder in till föräldramöten och utvecklingssamtal utöver det.
• Årsstämma (årsmöte) på våren.

Arbetsgrupper: För att underlätta för den pedagogiska verksamheten och för att få en gemenskap engagerar sig alla föräldrar i olika arbetsgrupper som rör verksamheten – fixargruppen, IT-gruppen, gårdsgruppen, inköpsgruppen och trivselgruppen.

Ekonomi
Föräldrakooperativet drivs i form av en ekonomisk förening. Ändamålet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva en ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar.
Varje familj betalar en insats i föreningen på 500 kr samt en årsavgift på 500 kr. Till detta kommer den förskoleavgift som styrs av maxtaxan. Föreningen får driftsbidrag från Örebro kommun.

Jour (frivilligt)
Föräldrarna kan hjälp till i barngruppen då pedagogerna bedömer det nödvändigt, t.ex. när en pedagog är sjuk. Intresserade mor- och farföräldrar är också välkomna att hjälpa till. Jourarbete bygger på frivillighet.
Akut jour:  Jour vid sjukdom och VAB eller liknande. Det är inför akut jour som vi skriver upp oss på ett jourschema.
Planerad jour: Jour som vi vet om en längre tid i förväg, t.ex. en pedagog ska vara tjänstledig eller gå en kurs.