Två spår

Förskolan Terra Nova är organiserade utifrån två spår – pedagogspåret och föräldraspåret. Spåren löper parallellt och strävar åt samma håll. Spåren möts vid gemensamma frågor rörande ”fix”, sömnad, inköp, IT, trädgård och liknande. Via föräldramöten och medlemsmöten kan vi gemensamt ta tillvara på tankar och idéer.

Pedagogspåret
Pedagogerna driver den pedagogiska verksamheten. Utifrån uppdrag och läroplan upprättar pedagogerna en verksamhetsplan per läsår. Pedagogerna håller utvecklingssamtal med föräldrarna och bjuder in till föräldramöten. Föräldramöten fokuserar på de pedagogiska frågorna. Förskolechefen ansvarar för pedagogisk verksamhet, personal och ekonomi och är adjungerad i styrelsen. Förskolechefen är arbetsgivarrepresentant i pedagoggruppen.

Föräldraspåret
Föräldrarna driver förvaltningen av föreningen via arbetsgrupper, städansvar och styrelse. Möjlighet finns att delta i den pedagogiska verksamheten i egenskap av jourpersonal. Styrelsen bjuder in till medlemsmöten. Medlemsmöten fokuserar på de förvaltande frågorna. Styrelsen ansvarar för drift av förening, förvaltning, övergripande personal- och ekonomifrågor (strategisk ledning). Styrelsen är arbetsgivare.

Två spår som PDF

Medlem i FSO och KFO

Förskolan Terra Nova är medlem i branschorganisationen FSO, Fria förskolor (www.ffso.se) och arbetsgivarföreningen KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation (www.kfo.se).

     

Om KFO

KFO är arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer. Alla medlemmar i KFO omfattas av:
• Ett branschanpassat kollektivavtal.
• Trygga pensions- och försäkringslösningar.
• Tillgång till stort kursutbud.
• Rådgivning.

Om FSO
FSO, Fria förskolor är nationell branschorganisation för fristående förskolor. Som medlem i FSO ingår:
• Centralt slutna avtal inom områden som t.ex. företagshälsovård och material.
• Utbildningar anpassade för den fria förskolan.
• Tillgång till ett stort nätverk av fria förskolor.
• Rådgivning.