Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT).

10 januari
8 februari
12 mars
4 april
3 maj
28 maj

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

13 mars
25 juni
26 juni

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag och dagen före Alla helgons dag.

5 januari
29 mars
30 april
9 maj
5 juni

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter)

13 februari – Föräldramöte kl. 18.30, medlemsmöte kl. 19.30
1 mars – Terra Novas 11e födelsedag firas av barn och pedagoger
4 mars – Familjedag
14 april – Föräldrafest
15 april – Årsstämma och storstäd
5 juni – Vårutflykt

Sommarstängt
Under tre till fyra sammanhängande veckor under sommaren är förskolan stängd.