Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Med reservationer för anpassningar på grund av Covid-19

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT). Hösten 2022 gäller det:

Onsdag 14 september
Tisdag 11 oktober
Måndag 14 november
Torsdag 8 december

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

18–19 augusti
31 oktober

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och dagen före Alla helgons dag.

Fredag 4 november (dagen före Alla helgons dag)

Torsdag 5 januari (trettondagsafton)

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter). Hösten 2022 gäller det:

Söndag 23 oktober – Gemensam städdag
Tisdag 25 oktober – Medlemsmöte och föräldramöte
Lördag 12 november – Föräldrafest

Sommarstängt
Förskolan är stängd veckorna 28–31 under sommaren.