Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT).

Måndag 11 mars
Torsdag 4 april
Onsdag 8 maj
Måndag 10 juni

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

Tisdag 12 mars
Måndag 24 juni
Tisdag 25 juni

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och dagen före Alla helgons dag.

Torsdag 18 april
Tisdag 30 april
Onsdag 29 maj
Onsdag 5 juni

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter)

Tisdag 26 februari – Föräldramöte kl. 18.30, medlemsmöte kl. 19.30
Lördag 9 mars – Familjedag
Lördag 30 mars – Årssrämma och Föräldrafest
Söndag 31 mars – Storstäd
Onsdag 5 juni – Vårutflykt med avtackning av sexåringarna

Sommarstängt
Förskolan är stängd fyra sammanhängande veckor under sommaren.