Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT).

Tisdag 18 september
Torsdag 18 oktober
Onsdag 14 november
Måndag 10 december

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

Fredag 14 september
Måndag 29 oktober

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag och dagen före Alla helgons dag.

Fredag 2 november

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter)

Lördag 22 september – Familjedag
Tisdag 2 oktober – Föräldramöte kl. 18.30, medlemsmöte kl. 19.30
Onsdag 3 oktober – Fotografering
Lördag 13 oktober – Föräldrafest
Söndag 14 oktober – Storstäd

Sommarstängt
Under tre till fyra sammanhängande veckor under sommaren är förskolan stängd.