Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT).

Måndag  mars
Tisdag 31 mars
Onsdag 22 april
Torsdag 28 maj

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

Onsdag 11 mars
Måndag 22 juni
Tisdag 23 juni

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och dagen före Alla helgons dag.

Torsdag 9 april
Torsdag 30 april
Onsdag 20 maj
Fredag 5 juni

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter)

Tisdag 25 februari – Föräldramöte kl. 18.30, medlemsmöte kl. 19.30
Lördag 7 mars – Familjedag
Tisdag 24 mars – Årsstämma
Söndag 19 april – Storstäd
Fredag 29 maj – Vårutflykt med avtackning av sexåringarna

Sommarstängt
Förskolan är stängd fyra sammanhängande veckor under sommaren.