Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Med reservationer för anpassningar på grund av Covid-19

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT).

Måndag 10 januari
Tisdag 8 februari
Onsdag 9 mars
Torsdag 7 april
Tisdag 10 maj

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

Fredag 28 januari
Fredag 17 juni

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och dagen före Alla helgons dag.

Fredag 5 november (dagen före Alla helgons dag)

Onsdag 5 januari (trettondagsafton)
Torsdag 14 april (skärtorsdagen)
Onsdag 25 maj (dagen före Kristi him.)

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter)

Söndag 6 mars – Familjedag
Söndag 3 april – Städdag
Tisdag 26 april – Årsstämma

Datum för föräldramöte och vårutflykt under våren 2022 uppdateras inom kort.

Sommarstängt
Förskolan är stängd veckorna 28–31 under sommaren.