Öppettider

Måndag – fredag kl. 7.00 – 17.30.

Förskolan är stängd helgdagar, midsommarafton och julafton.

Med reservationer för anpassningar på grund av Covid-19

Arbetsplatsträffar – förskolan stänger kl. 16.00
En dag per månad har personalen konferens (arbetsplatsträff/APT).

Torsdag 14 januari
Måndag 8 februari
Onsdag 17 mars
Tisdag 20 april
Onsdag 26 maj

Studiedagar – förskolan är stängd
Pedagogerna har två till tre studiedagar per termin.

Tisdag 9 februari
Tisdag 6 april
Måndag 28 juni

Dag före helgdag – förskolan stänger kl. 14.00
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dagen före
Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och dagen före Alla helgons dag.

Tisdag 5 januari (trettondagsafton)
Torsdag 1 april (skärtorsdagen)
Fredag 30 april (valborg)
Onsdag 12 maj (Kristi him.)

Förskolans öppettider dag före röd dag kan vid behov förlängas till
kl. 16.00. Behovet ska framföras senast två veckor före aktuell dag.

Andra viktiga datum (t.ex. föräldramöten, medlemsmöten och andra aktiviteter)

Tisdag 16 februari – föräldramöte & medlemsmöte(vi planerar för digitalt)
Söndag 21 mars – Storstäd
Tisdag 13 april – Årsstämma
Tisdag 20 april – Familjefest
Fredag 4 juni – Vårutflykt

Sommarstängt
Förskolan är stängd fyra sammanhängande veckor under sommaren.