Pedagogik

Vi ska bedriva en inspirerande pedagogisk verksamhet för barnen, där gemensamt engagemang från pedagoger och föräldrar skapar en trygg och utvecklande förskola. Verksamheten utgår från barnens erfarenheter och upptäckarlust. Barnen står i fokus.

Arbetssätt Vi arbetar i projekt tillsammans med barnen. Tiden för ett projekt kan vara allt ifrån några minuter till flera månader. Barnens intresse och initiativ styr innehåll, riktning och längd för projekten. Det är också barnen själva som avgör om de vill vara med i ett projekt eller inte. Vår uppgift är att fånga upp barnens intressen och kunskaper samt att ge dem utmaningar. Tillsammans med barnen för vi sedan projekten vidare.

Vår verksamhet innehåller lek, både ute och inne, och utflykter, stora som små (en utflykt till gräsmattan på andra sidan vägen kan vara nog så spännande för de allra minsta), till skogen, lekparker och kanske till platser som kan ge en upplevelse i ett projekt.

Ateljé och ateljerista I vår ateljé arbetar ateljeristan. Ateljeristans roll innefattar bland annat att utveckla miljö, material och uttryckssätt på förskolan. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Miljö Vår miljö utgår från barnen, den ska inspirera och väcka nyfikenhet. Så mycket som möjligt är i barnens höjd, låga hyllor, låga stolar och bord mm.  ”Att gå ner på knä och med granskande ögon titta in i rummet och ställa sig frågan: Vad inspireras barnen att göra här?” (Åberg och Lenz Taguchi, Lyssnandets pedagogik), är ett citat vi inspireras av.

Material Vi funderar och reflekterar ständigt över vilket material vi har, var i rummet vi placerar det och hur barnen använder det.

Skollag och läroplan Verksamheten utgår från skollagen och förskolans läroplan.